Een avond gevuld met entertainment, acts, humor en grote prijzen.

 

 • U mag hier binnen niet roken, ook niet met een e-sigaret
 • Deponeer uw peuken buiten in de asbak na het roken
 • Alcohol onder de 18 is niet toegestaan
 • Lopen tijdens de acts en live muziek werkt erg storend, hou hier rekening mee!
 • Hou rekening met andere gasten en respecteer elkander
 • Prijzen uit de 18+ ronde en prijzen die alcohol bevatten mogen uitsluitend door een volwassene in ontvangst worden genomen
 • Consumptie muntjes en/of pas tegoed zijn niet inwisselbaar voor contanten
 • Mee gebrachte consumpties nuttigen is niet toegestaan, bij verdenking behouden wij ons het recht op tassen visitatie, bij constatering van dit feit wordt u gevraagd het pand te verlaten
 • Hou rekening met de kans op grof en schunnig taalgebruik en licht erotische elementen, de 18+ ronde is erotisch!
 • Het meebrengen van kinderen is geheel op eigen risico, u kunt hier verder geen rechten aan ontlenen, klachten over dit onderwerp worden dan ook niet in behandeling genomen
 • Wij behouden ons het recht om bij het niet naleven van de regels u de toegang tot het pand te ontzeggen
 • Bij storend gedrag behouden wij ons het recht om het schenken van alcoholische dranken te weigeren
 • Bij diefstal van onze eigendommen brengen wij u € 130,- in rekening en volgt er aangifte bij de politie
 • Voor meer regels en wetgeving kunt u de algemene leveringsvoorwaarden naslaan